Voorwaarden

1. De huurder dient in het bezit te zijn van rijbewijs B sedert tenminste één jaar en dit kunnen voor leggen.

2. De huurder dient een waarborg van 700 euro cash of via payconiq te betalen. Bij het terug inleveren van de Twizy wordt er onmiddellijk afgerekend, de huurder dient niet te wachten op terugstorting. De huurder betaalt het volledige huurbedrag en de borg vóór het ontvangen van de scooter. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van eventuele schade te verrekenen met het bedrag van de waarborg.
Onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

3. Er wordt door de verhuurder een document opgesteld waarin bvb. aanvang en einde huurperiode vermeld wordt. De huurder zal hier akkoord mee gaan en het document aldus ondertekenen.

4. De huurder wordt geacht de Twizy in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de Twizy in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de Twizy krijgt de huurder uitleg over de werking ervan. Op vraag van de huurder kunnen er foto's gemaakt worden van de staat van het voertuig als voorafgaand bewijs voor schade aan het voertuig (tegensprekelijk).

5. De huurder dient zich te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met de Twizy.

6. De Twizy is verzekerd voor schade aan derden. Eigen schade (schade aan de Twizy) wordt volledig verhaald op de huurder.

7. Bij het parkeren van de Twizy dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal (sleutel op zak, liefst Twizy in het zicht...).


8. De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de Twizy ten gevolge van diefstal of andere schade, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade, van welke aard ook, dient de verhuurder onmiddellijk ingelicht te worden per telefoon of sms om verdere afspraken te maken.

9. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de Twizy en de huurderving. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder zijn.

10. Het huren van de Twizy gebeurt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.


11. Het is de huurder niet toegestaan de Twizy uit te lenen, onder te verhuren of af te staan. Het is ook verboden om onderweg passagiers mee te nemen die geen deel uitmaken van de huurovereenkomst!


12. Bij het laattijdig binnenbrengen geldt er een huurverlenging vanaf € 35 per uur afhankelijk naargelang de gehuurde formule. Geen enkel excuus wordt aanvaard, tenzij technische panne waarvan de oorzaak bij de verhuurder ligt. Ook leeggereden batterijen zijn geen geldig excuus.

13. De huurder zal als een goede beheerder de Twizy verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht het voertuig in te nemen na vermeend misbruik, en dit zonder enige vergoeding van de huursom.

14. De verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

15. Annulaties of wijzigingen door de huurder dienen minimaal 1 week van te voren te worden ingediend, betaalde voorschotten vervallen in elk geval. Annulaties omwille van slecht weer (aanhoudende regen) gebeuren in samenspraak de dag zelf, eventueel de dag ervoor. De verhuurder is te allen tijde gemachtigd de verhuur te annuleren.

16. De Twizy wordt afgeleverd met volle batterijen. De huurder dient tijdens de huurperiode er zorg voor te dragen dat hij niet voortijdig met lege batterijen valt. Hij doet dit d.m.v. de boordcomputer en de afstand die nog af te leggen is. Desnoods past hij zijn rijstijl aan of kort hij de trip in zodat hij terug bij de plaats van aflevering geraakt op eigen kracht. Indien dit toch niet zou lukken, voorziet garage Devos Capoen Kuurne een takelservice.