CORONA...

Regeling voorschotten bij een annulatie:

* Onze algemene regels omtrent voorschotten blijft gelden (zie elders op deze site)

* We herhalen dat een vraag tot verschuiving van datum gelijk staat aan een annulatie. Ook bij een verschuiving van de afspraak kunt  dus het voorschot verliezen indien er niet tijdig melding wordt gemaakt.

* Enkel na voorleggen van een dokterattest dat u de woning niet mag verlaten omwille van het coronavirus kunnen wij u het voorschot terugbetalen.