Betaling / Huisregels

 

 

1. Betaling.

 • Voorschot van 100 euro

*  Voor alle boekingen met een kostprijs groter dan 130 euro.

*  Steeds wanneer wij u een voorschot vragen, ook al heeft uw verblijf of behandeling een waarde van minder dan 130 euro.

* Wanneer u met een cadeaubon wenst te betalen met een waarde van minder dan 100 euro. Het nummer van de cadeaubon en de waarde moet steeds vooraf doorgegeven worden net zoals een voorschot op voorhand dient betaalt te worden.

* Het voorschot dient overgeschreven te worden op rekeningnr. 775-5774074-73 (BE 27 7755 7740 7473, BIC GKCC BEBB) ten laatste 5 dagen voor de wellnessbeurt en dient de naam waarop de reservatie staat genoteerd en datum van de beurt te vermelden. Indien het voorschot nog niet op onze rekening is gekomen op het moment van uw verblijf en u ons geen bewijs van betaling voorschot voor legt, kunnen wij geen rekening houden met uw voorschot en vragen wij dus het volledige bedrag te betalen. Nadat het voorschot op de rekening is gekomen of u bewijs hebt voorgelegd, storten wij u het te veel betaalde terug.

* U kan ook het voorschot vooraf ter plaatse komen betalen (afspraak hiervoor te maken).

* Zolang wij het voorschot niet ontvangen hebben, hebben wij het recht om de reservatie te annuleren zonder akkoord van de klant. In dat geval sturen wij de klant een sms en/of email.

* Wij houden ons het recht voor om ook op andere tijdstippen/gevallen dan deze hiervoor vermeldt, een voorschot te vragen bij het boeken.

U kan ter plaatse afrekenen onmiddellijk na de wellnessbeurt.

 • Hoe ?

Contant of met Payconiq. Er is geen betaling met bankkaarten mogelijk. Mobiele overschrijving via QR- code is eveneens mogelijk. U dient er zelf voor te zorgen dat u een internetverbinding hiervoor hebt, dat is onze verantwoordelijkheid niet. Indien u niet elektronisch kan betalen en geen of onvoldoende cash bij hebt, zullen wij u vragen cash af te halen bij een bankautomaat. Hierbij vragen we dat één persoon ter plaatse blijft in het wellnesscentrum. U kan ook een identiteitskaart of rijbewijs ter plaatse laten. Vanzelfsprekend kan de hierbij verloren tijd niet ingehaald worden.

Er is steeds slechts één persoon die het totaalbedrag betaalt (ook bij groepen), dit voor een vlotte gang van zaken.Wij vragen u normalerwijs bij het binnenkomen om te vereffenen.

2. Reglement boekingen en annulatie/verplaatsingen

 • Wegens veelvuldige misbruiken zien wij ons genoodzaakt een reglement op te stellen voor boekingen en annulaties dat langer dan nodig is dan volgens het gezond verstand zou moeten zijn... wij wensen immers onze correcte klanten een maximale dienstverlening te bieden ten nadele van potentiele klanten die wat minder verantwoordelijkheidszin hebben...
 • Van zodra de klant op gelijk welke wijze contact met ons op neemt voor een boeking, verklaart hij zich akkoord met alle reglementen en informatie vermeld op deze website. Hij kan deze achteraf niet meer ter discussie stellen.
 • Wij vragen om een correcte en eerlijke communicatie... een boeking van 9 u tot 12 u is voor ons geen boeking van 21 u tot middernacht. Bij een mondelinge reservatie herhalen wij op het einde van het gesprek de reservatie ter controle, het zijn deze gegevens die in het reservatiedagboek komen. Het is dus in uw belang om dit mee te controleren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant omdat wij niet kunnen weten wat de klant wil bestellen...
 • Indien u een cadeaubon hebt waarop een zeker arrangement of behandeling beschreven staat, dient u steeds op eigen initiatief en bij boeking ZELF te melden wat u wenst. Bij ons kunnen cadeaubonnen immers steeds gebruikt worden voor alle arrangementen die we aanbieden en dus niet enkel voor wat er op de cadeaubon staat. 
 • Bepaalde zaken zijn inbegrepen in de verschillende formules, andere niet. Alle noodzakelijke informatie staat duidelijk beschreven op deze website. Het is enkel de info vermeld op deze website die geldig is. Het is aan de klant om initiatief te tonen om alle informatie te lezen, het is immers voor ons onmogelijk om bij een boeking alle informatie spontaan terug mee te delen aan de klant. Zo zijn handdoeken bvb. bij ons standaard niet noodzakelijk inbegrepen in de verschillende formules.
 • Al onze prijzen zijn vermeld op de website. Daar dit het voornaamste infokanaal is, gaan we er van uit dat de klant de moeite doet om de info en dus ook de prijzen te bekijken. Er worden geen kortingen ingerekend wanneer u bepaalde zaken combineert (bvb. massage en een badhuisverblijf), u dient dus gewoon alle prijzen op te tellen. De prijzen vermeld op de website hebben voorrang op deze meegedeeld via mail of telefonisch. Wanneer wij u in een mail een prijs op geven, zal de eventuele korting duidelijk vermeld worden. Bij een duidelijke rekenfout in een door de klant gevraagde totaalprijs  - via mail of telefoon - zal er gecorrigeerd worden a.h.v. de prijzen op de website.
 • In de periode na boeking dat wij aan het wachten zijn op uw bevestiging en voorschot, hebben wij het recht de boeking te annuleren zonder verwittiging als een andere klant wil boeken op hetzelfde tijdstip. U hebt er dus alle belang bij om snel te bevestigen en het voorschot te storten. Deze maatregel is nodig omdat bepaalde klanten ons te lang laten wachten op bevestiging en dan uiteindelijk afzeggen. Het nemen van opties is dus nooit mogelijk.
 • Bij het annuleren op minder dan 24 u van uw verblijf of behandeling of niet opdagen zonder verwittigen hebben wij het recht een kost aan te rekenen van 125 euro. Bij annuleren minder dan 4 dagen voor de saunabeurt zal er een kost aangerekend worden van 50 euro. Annuleren van de klant door het niet betalen van het voorschot zien wij niet als een geldige annulatiemethode, annuleren door niet te bevestigen evenmin. Een annulatie door de klant moet steeds met wederzijdse communicatie gebeuren om geldig te zijn. Een boeking kan door ons echter steeds geannuleerd worden zonder de klant te verwittigen indien wij geen duidelijke bevestiging van de klant gekregen hebben. De meest duidelijke bevestiging van de klant is per mail met leesbevestiging van ons.
 • Indien u wou betalen met een cadeaubon en u dus geen voorschot diende te betalen, dan geldt de hierboven staande regeling. I.p.v. dat uw voorschot wordt ingehouden of u een vergoeding gevraagd worden, schrappen wij uw waardebonnen in ons systeem. Ze worden dus waardeloos.
 • Een vraag tot verplaatsing van uw verblijf zien wij STEEDS als een annulatie en passen wij aldus dezelfde hierbovenstaande regels toe. U bent ook in dat geval dus uw voorschot kwijt of uw waardebon verliest zijn waarde.
 • Wij aanvaarden geen enkele reden om af te wijken van bovenstaande regels i.v.m. laattijdige annulatie of verplaatsing. Dus ook geen ziekte of ziekte familieleden, ongeval, oppas komt niet, plots moeten werken, overlijden familielid, te druk, slechte weersomstandigheden (te warm, te koud, storm, ijzel...) arrestatie e.d. 
 • Het badhuis wordt standaard steeds voor 2 personen privé afgehuurd. Indien u dus geen aantal personen op geeft bij boeking gaan wij er van uit dat u met twee personen komt.
 • De klant mag altijd vragen om het badhuis te bezichtigen om zich er van te vergewissen of de ruimte en de faciliteiten geschikt zijn voor zijn verblijf.

3. Huisregels

 • Alle faciliteiten worden steeds privé afgehuurd. Het al of niet dragen van badkledij is een vrije keuze van de klant.
 • Er dienen steeds slippers gedragen te worden (omwille van voethygiene en slipgevaar bij natte vloer). Deze worden u steeds gratis ter beschikking gesteld. Enkel voor groepen (meer dan vier personen) vragen wij om maximaal zelf slippers mee te brengen. 
 • Het is strikt verboden te roken binnen de gebouwen. Buiten de gebouwen kan er vanzelfsprekend gerookt worden. De peuken dienen in de voorziene asbak gedeponeerd te worden. Wij apprecieren het als er geen peuken achtergelaten worden op onze parking.
 • Het wellnesscenter is geen eiland... wij vragen dat de rust van de overige klanten, buren en eigenaars gerespecteerd wordt door niet te roepen en onnodig lawaai te maken. Vooral na 21 u vragen wij hier aandacht voor. Indien deze regel niet gerespecteerd wordt, hebben wij steeds het recht te eisen dat de rumoerige klanten het wellnesscenter vroegtijdig verlaten. De klant heeft hierbij niet het recht om  een deel van de voorziene prijs niet te betalen.
 • Eventuele klachten (zeer zeldzaam...) dienen steeds OGENBLIKKELIJK gemeld te worden zodat wij het probleem kunnen na gaan en eventueel verhelpen. Hierdoor kunnen klachten NA de saunabeurt nooit aanleiding geven tot het geven van een korting. Per defect toestel (door de klant tijdens zijn verblijf gemeld aan ons) geven wij een korting van 10 euro.
 • Uw voorziene tijd (bvb. 2.5 u bij een basisformule) start steeds vanaf het moment dat de rondleiding begint of u de sauna- of massageruimte betreed. Indien u later dan gevraagd arriveert, kunnen wij het begin- en eindtijdstip niet aanpassen. De eventuele uitleg over het badhuis duurt gemiddeld zeven minuten en wordt gegeven na het betreden van het badhuis. Indien u geen ervaring hebt en wij aldus met plezier een woordje uitleg geven, geeft u dat niet het recht de eindtijd van uw verblijf op eigen initiatief te verschuiven. Bij het eindtijdstip van de saunabeurt dient iedereen de kleedkamer verlaten te hebben, het volstaat niet om de deur van het badhuis te openen.... Indien u de kleedkamer niet tijdig verlaat, hebben wij na het verstrijken van een kwartier het recht een bijkomend half uur aan te rekenen. Bovendien kunnen wij dan steeds de saunaruimte betreden ongeacht u klaar bent of niet. Wij vinden het spijtig deze maatregelen te moeten hanteren, doch enkel zo kunnen wij de volgende klant een juist startuur garanderen.
 • Achtergelaten voorwerpen worden maximaal 1 maand bewaard door Yuna Wellness om de klant de kans te geven de voorwerpen op te halen. Na deze periode gaan wij er van uit dat de klant deze niet meer nodig heeft en ontdoen wij ons van de voorwerpen.
 • Klanten die verloren voorwerpen of cadeaubons (die eerder bvb. online besteld zijn) wensen ter plaatse af te halen, dienen rekening te houden met onze sluitingsuren en -dagen en vakanties die steeds op de website vermeld zijn.