Last minutes

Een last minute betekent niet noodzakelijk een extra korting. Vermelde prijzen van de lastminutes zijn steeds voor twee personen. Tenzij anders vermeld gaat het steeds om de basisformule zoals beschreven elders op onze website (zie "badhuis") voor twee personen. Pas op: niet alle vrije plaatsen worden genoteerd als last minute. Om zeker te zijn of er een plaatsje is, contacteert U ons dus best !! Soms kan er door de klant een ander start- of einduur gekozen worden dan deze vermeld op de lastminute. Een reservatie-aanvraag kan slechts definitief zijn na bevestiging van Yuna Wellness!