• Sauna

    Sauna

Doordat er verschillende types sauna's bestaand met elk hun specifieke werking, hebben wij er voor gekozen om drie verschillende sauna's te voorzien. Op die manier kunnen wij aan heel wat van uw wensen tegemoet komen.

Kortegolfinfraroodsauna

Deze sauna bevindt zich binnen in een halfafgesloten ruimte (deze soort sauna warmt de lucht immers niet op). Het lichaam wordt dus rechtstreeks verwarmd door de infraroodstralen. Door het kortegolfkarakter er van dringen deze vrij diep door in het lichaam. Hierdoor treedt er een heilzaam effect op bij mensen met bvb. spier en gewrichtspijnen. Iedereen kan echter genieten van de weldoende warmtestraling. Een beurt in deze sauna is eerder van korte duur nl. steeds niet langer dan twintig minuten.

Deze sauna kan voor bepaalde mensen om medische redenen apart geboekt worden op bepaalde tijdstippen. U neemt dan best contact op met ons. Prijs voor een beurt van 30 min. is dan 15 euro/persoon. Geen douche voorzien.


Langegolfinfraroodsauna

Deze wordt ook wel softsauna genoemd vanwege zijn eerder lage temperatuur nl. maximum 55 ° Celsius. Het is een sauna die bij ons nog niet echt ontdekt is. Door het langegolfkarakter is de dieptewerking van de golven minder groot, de infraroodstralen dringen dus minder diep het lichaam binnen. Waar de kortegolfinfraroodstralen echter zeer plaatselijk werken, geven de langegolfinfraroodstralen een algemene opwarming van het lichaam. Voor mensen die de klassieke Finse sauna te warm vinden is dit vrij dikwijls een goede vervanger door de lagere temperatuur. Een beurt in deze sauna kan vrij lang duren zolang de persoon het aangenaam vindt (een half uur tot een uur is vrij normaal).
Dit type van sauna werkt ook heel ontgiftend. Ideaal dus om de tijdens de winter opgestapelde toxische stoffen kwijt te raken en fris en monter de lente en zomer in te gaan.


Finse massieve buitensauna

Buiten opgesteld met zicht op de tuin (twee vensters en een glazen deur). U hebt twee geuren eteherische olie om op te gieten. Dit type sauna is de klassieker... op een temperatuur van 80 a 85 ° Celsius en een zeer laag vochtigheidsgehalte wordt het lichaam sterk opgewarmd. Meestal wordt hier een opeenvolging van twee of drie beurten van tien minuten tot een kwartier gedaan. Tussen deze beurten is er een even lange afkoelingsperiode voorzien. Dit type sauna sterkt het lichaam o.m. tegen temperatuurschommelingen waaraan wij allen onderhevig zijn in bvb. de winterperiode. Door het hevige zweten treedt er een reinigend effect van het lichaam op. Tevens voelt men zich volledig ontspannen na een volledige sessie.